Helhedsplanen

Den boligsociale helhedsplan Lindholm Indefra arbejder med fire indsatsområder, som er en forlængelse og videreudvikling af tidligere boligsociale indsatser i Lindholm, og har som overordnet formål at fastholde og bygge videre på de gode resultater, som er blevet skabt indtil nu.

De fire indsatser områder er;

  • Tryghed og Trivsel
  • Kriminalpræventiv Indsats
  • Uddannelse og Beskæftigelse
  • Forebyggelse og Forældreansvar

Det overordnede formål med den boligsociale helhedsplan er, at bidrage til at bryde den negative sociale arv, at bidrage til at øge trygheden i området og minimere forekomsten af kriminalitet. Herunder også bidrage til udviklingen af en iværksætterkultur i Lindholm.

Hele Helhedsplanen kan læses via dette link: Helhedsplanen Lindholm